Kanako Yonekura Official Site

Books

Badminton Yonekura Kanako shiki Semekatsu Doriru (Sagatsuku renshu hou)

Badminton Yonekura Kanako shiki Semekatsu Doriru (Sagatsuku renshu hou)

 • Published: 18 August 2015
 • 1,620 JPY (inc VAT)
 • Publisher: BASEBALL MAGAZINE SHA Co., Ltd.

Sports ni okeru Shin no Shori (Bouryoku ni tayoranai shidou)

Sports ni okeru Shin no Shori (Bouryoku ni tayoranai shidou)

 • Published: 01 August 2013
 • 2,160 JPY (inc VAT)
 • Publisher: Eidell Institute Co., Ltd

Coaching Clinic Magazine (September, 2013)

Coaching Clinic Magazine (September, 2013)

 • Published: 27 July 2013
 • 860 JPY (inc VAT)
 • Publisher: BASEBALL MAGAZINE SHA Co., Ltd.

Badminton Yonekura Kanako shiki Semekatsu Doriru (Sagatsuku renshu hou)

Badminton Yonekura Kanako shiki Semekatsu Doriru (Sagatsuku renshu hou)

 • 18 August 2015 Published:
 • 1,620 JPY (inc VAT)
 • Publisher: BASEBALL MAGAZINE SHA Co., Ltd.

Sports ni okeru Shin no Shori (Bouryoku ni tayoranai shidou)

Sports ni okeru Shin no Shori (Bouryoku ni tayoranai shidou)

 • 01 August 2013 Published:
 • 2,160 JPY (inc VAT)
 • Publisher: Eidell Institute Co., Ltd

Coaching Clinic Magazine (September, 2013)

Coaching Clinic Magazine (September, 2013)

 • 27 July 2013 Published:
 • 860 JPY (inc VAT)
 • Publisher: BASEBALL MAGAZINE SHA Co., Ltd.

ページの上部へ